درباره ما

AboutUs1

فعالیت های شرکت شامل پرورش بلدرچین تخم گذار و گوشتی ، آموزش ، فروش وسایل و راه اندازی مزارع می باشد.